Rabbi

Een rabbi werd de vraag gesteld: ‘Hoe komt het, dat iemand die vroom is, minder moeite doet anderen te overreden ook vroom te worden, dan de goddeloze om kameraden te winnen om zijn zonde te delen?’ Hij antwoordde: ‘De vrome wandelt in het licht en is niet bang alleen te gaan, terwijl de zondige mens in het duister wandelt en naar gezelschap verlangt.’