Interview in bundel ‘Waar een Woord…’

Vrijdag 10 juni 2016 bij afscheid van Arjen Plaisier, scriba generale synode, geweest. Hem werd een Festschrift aangeboden, met daarin artikelen en interviews. Gegevens van het boek: Sjaak van ’t Kruis e.a. (red.), Waar een Woord is… Het protestantisme doordacht, Zoetermeer: Boekencentrum 2016, 190 pagina’s.

Het boek is gratis te bestellen via de webwinkel van de Protestantse kerk: Webwinkel PKN  Je betaalt dan alleen de verzendkosten.

Ik ben een van de geïnterviewden; het hele interview mag ik hier niet plaatsen, maar een kleine inkijk: interview waar een woord

Een bewerking van het interview verscheen op 27 juni in het Nederlands Dagblad.