Inhoudsopgave van ‘Dit broze bestaan’

Dit najaar verschijnt mijn boek ‘Dit broze bestaan. Over het geloof in God de Schepper’. Hieronder alvast de inhoudsopgave.

DEEL I.  Anderssoortige Bijbelse verkenningen 

1. In het begin lag de aarde verloren (Genesis 1)

2. Stof of staal (Genesis 2)

3. Zonde en zo   (Genesis 3)

4. God in het kikkerlandje (Genesis 6-9)

5. Ben jij soms God? (Job 38)

6. De mens als geheimenis (Psalm 8)

7. Het spel als ultieme beheersing (Psalm 104)

8. Lof der zotte wijsheid (Spreuken 8)

9. Schepping in de geschiedenis (Jesaja 45)

10. De Schepper is de Vader (Matteüs 6)

11. De puffende God (Romeinen 8)

12. God in je lichaam (1 Korintiërs 6)

DEEL II. Systematische verkenningen

1. Weten, geloven en denken   

2. Schepper en evolutie

3. Pluralisme en populisme