Kinderlijk, niet kinderachtig (meditatie n.a.v. Matth. 18:3 en 1 Kor. 14:20)

Kinderlijk, niet kinderachtig

“Als u niet wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk niet binnengaan.” (Mattheüs 18:3)

“Broeders word geen kinderen in het denken, maar word in het denken volwassen.” (1 Kor. 14:20)

De eerste tekst die hierboven staat, kan zich binnen de huidige christenheid in een enorme populariteit verheugen. En dat is terecht. Dat wij moeten worden als de kinderen, is de samenvatting van de wet, en dat wij het mogen en kunnen worden, is de samenvatting van het evangelie. Wie dit gevat heeft, heeft alles gevat. De hemel is hem opengegaan.

De tweede tekst is zeer impopulair. Zelfs veel getrouwe Bijbellezers weten niet dat hij ook in hun Bijbel staat. Terwijl wij ook de eerste tekst pas goed begrijpen als wij de tweede erbij nemen – en omgekeerd.

Beide teksten lijken op gespannen voet met elkaar te staan. Maar dat is slechts schijn. Dat zou alleen zo zijn als Jezus met het eerste woord ons verstand zou willen kortwieken. Jezus heeft echter gezegd: “U zult de Here uw God liefhebben met héél uw verstand.” Het geloof is niet een manier om je verstand uit te schakelen; het is de ultieme manier om je verstand voluit te gebruiken. Jezus heeft met de eerste tekst niet negatief over het verstand willen spreken, maar ons willen leren dat nederigheid, ontvankelijkheid en vertrouwen nodig zijn om God te vinden.

We kunnen beide teksten bijeen houden als we met de dichter P.A. de Génestet onderscheiden tussen kinderlijkheid en kinderachtigheid. Hij dichtte: “Vrees God, maar vriend, wees niet vreesachtig; wees kinderlijk, niet kinderachtig.”

Kinderlijk is een geloof dat ontvankelijk is voor wat God belooft; kinderachtig is een geloof dat niet over die beloften durft na te denken. Kinderlijk is een geloof dat gewoon de wereld in gaat, omdat God ook daar is; kinderachtig is een geloof dat zich van de wereld afsluit – uit angst of omdat het bij God wil zijn. Kinderlijk is een geloof dat datgene wat het niet begrijpt simpelweg aan God overlaat; kinderachtig is een geloof dat alles in een systeem probeert te gieten. Kinderlijk is een geloof dat fouten durft te maken, in denken en leven; kinderachtig is een geloof dat uit angst fouten te maken nergens echt aan begint. Kinderlijk is een geloof dat dapper zondigt, in de wetenschap dat God graag vergeeft; kinderachtig is een geloof dat de Vader als een boekhouder van onze zonden beschouwt. Kinderlijk is een geloof dat nederig kan knielen voor God die altijd groter is; kinderachtig is een geloof dat ons – op wat voor manier dan ook – klein wil houden. Kinderlijk is een geloof dat God en alléén God vreest; kinderachtig is een geloof dat vreesachtig in de wereld staat. Kinderlijk is een geloof dat wezenlijk vertrouwen is; kinderachtig is een geloof dat niet durft te denken omdat het in wezen God niet vertrouwt. Kinderlijk is een geloof dat ook verlangen is, omdat God altijd nog meer in petto heeft; kinderachtig is een geloof dat denkt alles nu wel te weten.

Laten wij onszelf onderzoeken: is ons geloof kinderlijk of kinderachtig?

(Hervormd Kerkblad Waddinxveen en Benthuizen 81/17, 24 mei 2019)