‘De Geest onderscheiden. Een bijbels-theologische, theologiehistorische en dogmatische studie over de heilige Geest als persoon’ (2017)

Dit najaar verschijnt bij uitgeverij Boekencentrum:

Willem Maarten Dekker & Andries Zoutendijk, De Geest onderscheiden. Een bijbels-theologische, theologiehistorische en dogmatische studie over de heilige Geest als persoon.

De ervaring en betekenis van de heilige Geest staan al geruime tijd in de belangstelling. Daarbij krijgt het persoon zijn van de Geest meestal niet veel aandacht. Deze studie concentreert zich juist hier op. De auteurs gaan na hoe de Bijbel over de persoon van de heilige Geest spreekt en hoe de theologische traditie dit alle eeuwen door gedaan heeft. Daarna komen zij met een eigen voorstel, hoe vandaag de dag verantwoord over de persoon van de Geest gesproken kan worden. Hun stelling is dat de heilige Geest helder onderscheiden moet worden – niet alleen van de geest van de mens en de wereld, maar ook van God de Vader en God de Zoon. Alleen een onderscheiden Geest kan doen wat Hij moet doen: de mens openbreken en bruikbaar maken voor God. Zij laten daarbij ook zien wat de relevantie van het persoon zijn van de Geest is voor de praktijk van het christen zijn, individueel en in de gemeente. Het blijkt bij de doordenking van het persoon zijn van de Geest niet te gaan om metafysische speculaties, maar om nuchtere denkexercities met een praktische spits.

Voor de cover: zie deze link

cover geest onderscheiden