‘Dit broze bestaan. Over het geloof in God de Schepper’ (2017)

In komend najaar (2017) verschijnt mijn boek over het geloof in God de Schepper: Dit broze bestaan.

Het geloof in God de Schepper staat onder druk. ‘Schepping en evolutie’ worden vaak tegenover elkaar gesteld. En in plaats van God te zien als Schepper wordt steeds vaker de mens beschouwd als ‘schepper’, als bedenker van God.

Maar wat bedoelen we dan met ‘schepping’, en ‘Schepper’? In dit boek ga ik op zoek naar de betekenis van die begrippen in concrete bijbelverhalen. Daarnaast ga ik wat dieper in op de vraag ‘wat betekent het geloof in God de Schepper’. Wat betekent het voor de verhouding van geloven en weten? Schepping gaat vooral ook over het concrete, broze menselijke bestaan: over bodem en bloed, baren en sterven, hopen en wanhopen. Daarom zegt het geloof in de Schepper ook iets over onze samenleving, en gaat dit boek ook over populisme, Islam, de multiculturele samenleving en de visie van de kerk daarop.