Boekaankondiging: Preken van Eberhard Jüngel vertaald en ingeleid

Maak in dit Lutherjaar kennis met hedendaagse lutherse prediking!

De Duitse lutheraan Eberhard Jüngel is een van de meest spraakmakende en grote theologen van onze tijd. Hij doceerde systematische theologie en godsdienstfilosofie aan de universiteit van Tübingen. Niet alleen zijn wetenschappelijke publicaties, maar ook zijn preken worden unaniem bewonderd en gewaardeerd. In Duitsland zijn maar liefst zeven prekenbundels verschenen. In 2006 ontving Jüngel de Duitse Preekprijs. De jury prees zijn preken als een ’een toonbeeld van hoge taalkunst en voorbeeld van het belang van de protestantse theologie voor de tegenwoordige tijd.  ’

Deze bundel bevat een aantal oudtestamentische preken die voor het eerst in het Nederlands zijn vertaald. De lezer kan hierdoor kennismaken met Jüngels verkondiging en indirect ook met zijn theologie, die men, zoals Jüngel zelf zegt, ‘allereerst uit zijn preken kan leren kennen’.

De vertaling en inleiding is van de hand van Willem Maarten Dekker. Van hem verscheen eerder een dissertatie over de theologie van Jüngel.

Verschijning bij uitgeverij Skandalon, 31 oktober 2017.