Gods almacht

1.      Wat betekent Gods almacht niet – al denken we dat in eerste instantie wel?

Almacht betekent niet: God kan alles.

 

2.      Wat kan God dan niet?

a.       God kan niet iets dat logisch tegenstrijdig is, bijvoorbeeld: een vierkante cirkel maken.

b.      God kan niet wat met Hem zelf (Zijn karakter) in strijd is, bijvoorbeeld: zondigen.

 

3.      Wat betekent het dat de verborgen en geopenbaarde God de Almachtige is?

In verband met Gods verborgenheid betekent almacht: alwerkzaamheid. God heeft alles wat gebeurt in de hand. Hij is als de verborgen Almachtige degene die leven en dood regeert, die onze geboortedag bepaalt maar ook onze sterfdag, die oorlogen beëindigt maar ook nieuwe oorlogen laat beginnen, die alles aan Job dubbel teruggeeft, maar ook de Satan in zijn raad ontvangt (Job 1).

 

4.      Hoe is God dan bij alles wat gebeurt betrokken?

Bij het goede, omdat Hij het wil. Bij het kwade, omdat Hij het toelaat.

 

5.      Waarom is het belangrijk vast te houden, dat God met álles in deze wereld te maken heeft – en in die zin alwerkzaam is?

a.       als God alleen nog met het fijne en mooie te maken heeft, verdwijnt Hij voor een goed deel uit ons leven. Want ons leven is niet alleen fijn en mooi.

b.      als God alleen nog met het fijne en mooie te maken heeft, dan verdwijnt ook de aanvechting en de mogelijkheid om tot God te klagen. Daarmee verdwijnt de diepte van het geloof.

c.       als God alleen met het fijne en mooie te maken heeft, dan kunnen we niet weten dat deze wereld ooit echt gered zal worden. Want in deze wereld is het kwaad nu overal aanwezig.

 

6.      Wat betekent het dat God de Vader almachtig is?

Dat de Vader almachtig is, betekent: “God kan wat Hij belooft.” We mogen er zeker van zijn, dat God zijn beloften waarmaakt, want Hij is betrouwbaar én Hij kan het ook. Dit zien we in de lijn binnen het Oude Testament en van het Oude naar het Nieuwe. God belooft, en vervult zijn beloften.

 

7.      Wat betekent het dat Jezus Christus almachtig is?

Dat Gods macht zich toont in onmacht. In de dood van Jezus blijkt de onmacht van God. Hij kan niet van het kruis komen, omdat Hij dit niet wil. Zoals wanneer aan iemand gevraagd wordt: ‘Dood je kind’, hij kan zeggen: ‘Dat kan ik niet’. Toch blijft de macht van God in de zwakte sterk. Bij het kruis komt de Romeinse hoofdman tot geloof. Dit geloof-wekken is de eigenlijke macht van Jezus.

 

8.      Wat is de macht van de heilige Geest?

De Geest is God in de tijd, in de geschiedenis. Als Geest brengt God de wereld naar zijn einde. Macht betekent dan: de weerstanden tegen het Koninkrijk worden in verloop van tijd overwonnen en ‘de laatste vijand die teniet gedaan zal worden is de dood.’

 

9.      In welke teksten worden de almacht en onmacht van God tezamen sterk uitgedrukt?

In 1 Kor. 1:25b – “Want het zwakke van God is sterker dan de mensen.”

En Openb. 5:6 – ‘En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht’.