Schepping en evolutie

 1. Wat verstaan we voor dit moment onder ‘scheppen’?
Iets maken uit niets.
2. Wat is de evolutietheorie?

Een wetenschappelijke theorie over het ontstaan van het heelal, de aarde, het leven en de soorten.

3. Wie heeft deze theorie ontwikkeld?

Charles Darwin. In 1859 publiceerde hij zijn baanbrekende boek ‘Over het ontstaan van de soorten’ (On the origin of species). Dit was gebaseerd op waarnemingen die hij deed tijdens zijn zeiltocht met het schip de ‘Beagle’.

 

 1. Wat houdt deze theorie in?
 Heel het heelal en al het leven is ontstaan in een ontwikkeling van miljarden jaren, vanuit zeer eenvoudige eencellige wezens tot aan de mens.

 

5. Noem enkele stadia in dit proces.

 • Het heelal is 13 miljard jaar oud; (volgens de geslachtslijsten in de Bijbel is de schepping ongeveer 6000 jaar oud.) Het is ontstaan door de zogenaamde ‘oerknal’.
 • De planeet aarde is 4,6 miljard jaar oud.
 • 420 mln jaar geleden kwamen de eerste amfibieën en vliegende insecten.
 • 66 mln jaar geleden stierven de dinosauriërs uit, waarschijnlijk doordat een zeer grote meteoriet de aarde trof.
 • 65 mln jaar geleden kwamen de eerste primaten.
 • 2,5 mln jaar geleden kwam de eerste mensachtige.
 • 200.000 jaar geleden ontstond de moderne mens.5.

6. Welke argumenten zijn er vóór de evolutietheorie?

 • De gevonden fossielen van uitgestorven planten- en diersoorten en mensachtigen. Met de C-14-methode kunnen die gedateerd worden.
 • Waarnemingen van sterrenkundigen over het uitdijende heelal.
 • Waarnemingen van verwante dier- en plantensoorten in combinatie met leefwereld.
 • Aardlagen; daarin kunnen stadia van het leven worden teruggevonden.
 • Rudimentaire organen (verstandskiezen, stuitje, blinde darm; etc.)
 • De waarneming van mutaties in bacteriën en virussen (ontstaan van resistentie).
 • De genetische taal (DNA en hoe de informatie daarop verwerkt wordt) is universeel voor alle leven.
 • Verwantschap kan genetisch worden aangetoond (DNA van chimpansee en mens bijvoorbeeld 95 % gelijk).

7. Welke argumenten zijn er tegen de evolutietheorie?

 

 • Bij iets dat zo complex is, denk je spontaan aan een Maker en niet aan een ontstaan uit zichzelf. Is een Schepper niet een veel eenvoudiger en waarschijnlijker verklaring? De kans dat uit toeval zoiets complex ontstaat, is kleiner dan dat Almachtige Schepper zoiets complex vormt.
 • Voor zover wij weten, is er alleen op de planeet aarde leven. Het leven vereist heel complexe omgevingsfactoren, die alleen hier aanwezig zijn en waarop de kans dat zij tezamen voorkomen, heel klein is. Waarom heeft zich dit alleen hier ontwikkeld?
 • Een deel van een oog heeft geen voordeel. Zo’n onderdeel werkt pas als het helemaal af is. Hoe kan zoiets dan zijn geëvolueerd als de tussenstadia geen nut hebben?
 • Als een vleugel zo voordelig is voor de overleving, waarom hebben dan niet alle dieren vleugels? Idem voor hersenen. Als die het succes van de mens verklaren, waarom hebben andere dieren dan niet zo’n groot brein?
 • Hoe is het leven ontstaan? Dat kan nog niet verklaard worden.
 • ‘Missing links’: overgangsvormen tussen de ene en andere soort. Deze komen nagenoeg niet voor in de vondsten.
 • Sommige dieren zoals longvissen bestaan al honderden miljoenen jaren en zijn nauwelijks veranderd. Maar waarom niet?
 • Hoe kan het dat dinosauriërs 66 mln jaar geleden zijn uitgestorven, als er af en toe zacht weefsel en botten van gevonden worden? Dat lijkt meer op een paar duizend jaar.

 

 1. Wat is creationisme?

Het creationisme is een wetenschappelijk verklaring van het ontstaan van de wereld, die uitgaat van de waarheid van een letterlijke interpretatie van Genesis. Zij proberen de gegevens van de natuurwetenschappen en biologie in overeenstemming te brengen met de Bijbeltekst.

 

 1. Moet je als gelovige creationist zijn?

Nee. Je kunt ook een aanhanger zijn van de evolutietheorie. Een christelijke aanhanger van de evolutietheorie zegt: ‘God heeft het heelal geschapen door middel van evolutie.’ De evolutietheorie gaat dan over het ‘hoe’ van de schepping, het geloof over het ‘dat’ van de schepping. Creationisten en gelovige evolutie-denkers verschillen dan wel in de uitleg van de Bijbel (Genesis 1).

 

 1. Wat zijn voor het christelijk geloof de lastigste punten van de evolutietheorie?

a.Volgens de evolutietheorie zijn ‘zonde’ en ‘dood’ van meet af met de ‘schepping’ gegeven. Als je de evolutietheorie aanhangt, lijkt het onmogelijk om vast te houden aan een historische zondeval, waarna de dood zou zijn ingetreden.

b.Volgens de evolutietheorie wordt de hele ontwikkeling van het leven geleid door toeval (en strijd). Dat lijkt moeilijk te verenigen met het idee dat een Schepper dit proces bewust geleid zou hebben.

 

 1. Wat is het verschil tussen evolutietheorie en evolutionisme?

 

De evolutietheorie is een wetenschappelijke theorie die (net als elke andere wetenschap) niet uitgaat van het bestaan van God, maar dit ook niet uitsluit. Het evolutionisme is een ideologie die stelt: “Er is evolutie, dus God bestaat niet.”

 

 1. Kun je als christen de evolutieleer aanhangen? En kun je als christen evolutionist zijn?

Je kunt als christen wel de evolutieleer aanhangen, maar je kunt geen evolutionist zijn.