Wat is God?

1.      Wat is God?

God is een ongeschapen, persoonachtige Geest.

 

2.      Wat bedoel je met ‘geest’?

Een werkelijkheid die niet hetzelfde is als wat onze zintuigen kunnen waarnemen (‘de stof’) en die niet gebonden is aan ruimte en tijd.

 

3.      Wat bedoel je met persoonachtig?

God heeft volgens de Bijbel kenmerken die alleen aan personen toekomen, zoals: horen, spreken, handelen, willen, liefhebben. Tegelijk gaat God het menselijke persoon-zijn verre te boven. Daarom zeggen we: persoon-achtig.

 

4.      Waarom is het noodzakelijk om te zeggen dat God een Iemand is, en niet een Iets?

Met een iets, een geheimenis, een oneindigheid of wat voor onpersoonlijk beeld men ook kiest, kan de mens niet in een verbondsrelatie staan. Tot die God kun je niet bidden, en Hij kan niet tot je spreken. Deze verbondsrelatie is cruciaal voor de christelijke kijk op God. Daarom moeten we wel zeggen dat God niet minder persoon is dan wij.

 

5.      Is er ook een algemene reden om God niet onpersoonlijk te noemen?

Mensen beschouwen zichzelf over het algemeen als het hoogste schepsel, juist omdat zij personen zijn, die kunnen willen, liefhebben, horen, spreken. In zoverre hebben we de intuïtie dat persoon-zijn een hogere bestaansvorm is dan niet-persoon-zijn. In die zin is het dan zeer onlogisch om God het persoon-zijn te ontzeggen.

 

6.      Waarom voeg je toe: ‘ongeschapen’?

Omdat ook mensen persoon zijn én geest. Beide termen kunnen nog zo worden opgevat, als zou God een deel van de wereld zijn of de wereld in haar geheel. Met het woord ongeschapen onderscheiden we God van al het andere.