Curriculum Vitae

CV:

07.12.1976     Geboren te Sebaldeburen als zoon van Wim Dekker en Wijmie Vierwind.

1977    Gedoopt in de Hervormde gemeente Sebaldeburen.

1995    Diploma Gymnasium Celeanum, Zwolle. Vakken: Nederlands, Grieks, Duits, Engels, Geschiedenis, Wiskunde B, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie.

1996 Diploma Latijn, vooropleiding Theologie, Utrecht.

1998    Openbare geloofsbelijdenis in de Hervormde gemeente Wezep-Hattemerbroek.

1998-2002      Studentassistent van de vakgroep Systematische Theologie, Utrecht.

1999-2000      Praeses van de Gereformeerde Theologen Studenten Vereniging “Voetius” te Utrecht.

2000    Huwelijk met Joanne van Asselt.

2000    Semester studie aan de Evangelisch-Theologische Faculteit van de Universiteit Tübingen.

2001    Stage Catechetiek, Hervormde gemeente Maarssen (ds. H.G. de Graaff).

2002    Vicariaat Hervormde gemeente Katwijk aan den Rijn, Dorpskerk (ds. Z. de Graaf).

2002    Doctoraal-examen Theologie, Utrecht. Hoofdvak Leerstellige theologie, bijvakken Nieuwe Testament, Cultuurfilosofie en Praktische Theologie. Scriptie: “Immanuël. Eberhard Jüngel over het zijn van God”. Begeleiders: J. Muis en A. Vos.

2002    Examen Predikantsopleiding Hervormde kerk, Utrecht. Scriptie: “Geloven: Strijden met God en de mensen. Een gesprek met K.H. Miskotte en A. van de Beek over het boek Job”. Begeleider: G. van Ek.

2003 – 2007    Werkzaam als Promovendus (AiO) Systematische Theologie (Dogmatiek) bij de Protestantse Theologische Universiteit, Utrecht.

2003    Publicatie: W.M. Dekker e.a., Levenswijsheid volgens Prediker (Bijbelstudie), Amersfoort: IZB 2003. ISBN 90 75535 430

2006    Samen met prof. J. Muis cursus dogmatiek aan zesdejaars studenten van de kerkelijke opleiding vanwege de Protestantse Kerk in Nederland.

2007    Catecheet Hervormde gemeente Lexmond.

2007    Leerhuis Hervormde gemeente Westbroek.

2008    Promotie bij de Protestantse Theologische Universiteit, Utrecht. Titel ‘De relationaliteit van God. Onafhankelijkheid en relatie in de godsleer en ontologie van Francesco Turrettini en Eberhard Jüngel’, in hetzelfde jaar uitgegeven bij uitgeverij Boekencentrum te Zoetermeer (ISBN 978 90 239 2281 0).  Promotor: J. Muis.

2008-2011      Geassocieerd onderzoeker bij de onderzoeksgroep ‘Beliefs’ van de Protestantse Theologische Universiteit.

2008    Bijstand pastoraat, Hervormde Buitengewone Wijkgemeente Weesp.

2008    Medewerker facilitaire dienst Altrecht, Den Dolder.

2008    Vrijwilliger in een speeltuin in het Julianapark, Utrecht.

2008-2012      Lid van het ‘Protestants Promoti Beraad’.

2009 – 2014    Predikant van de Hervormde gemeente Mastenbroek.

2010-heden    Lid van de redactie van het tijdschrift ‘In de Waagschaal’.

2011    Gastdocent dogmatiek aan de Protestantse Theologische Universiteit (zesdejaars, deeltijdopleiding).

2012    Boekpublicatie: “Provocatie. Over de zin van God en geloof”, Heerenveen: Groen 2012. ISBN 9789088970337.

2012-2014      Voorzitter van de werkgemeenschap van predikanten in Kampen e.o.

2014 – heden Predikant van de Hervormde gemeente Waddinxveen (wijkgemeente Zuid, de Morgenster).

2014 – heden Lid van  het bestuur van de K.H.Miskotte-stichting.

2014- heden   Inleider bij gesprekstafels van ‘de Nieuwe Poort’ te Amsterdam.

2015-2016      Samen met prof. dr. G. van den Brink begeleiding van het (niet afgeronde) promotie-onderzoek van drs. A.J. Zoutendijk.

2016-2017      Lid van de werkgroep van de Protestantse Kerk die de Reformatie-herdenking in Zuid-Holland organiseerde.

2017    Gastdocent Apologetiek, Evangelisch College, Amersfoort. 

2017    Boekpublicatie: “Dit broze bestaan. Over het geloof in God de Schepper”, Utrecht: Boekencentrum 2017. ISBN 9789023950271. ISBN e-book 9789023950288

2017    Boekpublicatie samen met Andries Zoutendijk: “De Geest onderscheiden”, Utrecht: Boekencentrum 2017. ISBN 9789023950578. ISBN e-book 9789023950585.

2017    Boekpublicatie: Eberhard Jüngel, “Lutherse preken bij het Oude Testament. Ingeleid en vertaald door Willem Maarten Dekker”, Middelburg: Skandalon, 2017. ISBN 9789492183583.

2018-heden Columnist voor De Nieuwe Koers.

2019-heden    Lid van de redactie van tijdschrift ”Stel,”.

2019-heden Freelance recensent voor het Nederlands Dagblad.

2021- Columnist voor maandblad Woord & Dienst.

2021- Columnist voor Hart van Holland (regionale krant).