Door water en door vuur

Gemaakt voor de Hervormde gemeente Mastenbroek, 2009

Melodie: psalm 124

 

Gedompeld in het water van de dood,

door zondvloed overspoeld, in ademnood,

gedreven tot de stem het ons begaf,

grijpen de handen naar Uw arm omhoog:

Gij redt als wij al ruiken naar het graf.

 

Geworpen in het vuur dat altijd brandt,

de vlam die ons omringt van alle kant,

de oven waar geen ziel in kan bestaan:

Als Gij niet, onze Hulp, Gods afgezant,

was neergedaald, wij waren lang vergaan.

 

Gij zijt het water dat de vlam verbrandt.

Gij zijt het vuur dat in ons binnenst brandt.

Gij die voor ons de dood zijt ingegaan,

Gij hebt ons met Uw leven overmand.

Ons leven is een loflied op Uw Naam.

 

Houd Gij ons vast in water en in vuur.

Brand in ons tot ons allerlaatste uur.

Gij, Christus, godenzoon en hemels Heer,

maak ons vuurvast en bind ons aan elkaar.

Maak in ons leven Uw beloften waar.