Een uitverkoren geslacht (1 Petrus 2:9)

“Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van Hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.” (1 Petrus 2:9)

Er wordt hier hoog van de gemeente gesproken, heel hoog. En zo ook van ons. Het gaat over ons. U bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat Gods eigendom is.

Je eerste reactie kan zijn: te hoog. Niet realistisch. We proberen maar wat. Dat had er moeten staan: “Jullie zijn een volk die het leuk proberen, maar je bent er nog lang niet.” Zoiets. Maar zoals het er nu staat, is het niet realistisch. Het lijkt een beetje op een minister die roept: “Het gaat alweer een stuk beter met de economie!” Maar als je de krant opslaat of als je de buurman vraagt of hij alweer werk heeft, dan weet je wel beter.

Niet realistisch. Nou, dat kunnen we van de apostel toch echt niet zeggen. Hij begint dit gedeelte met te zeggen: “Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij.” Er moet echt nog wel gebeuren in die christelijke gemeenten in Klein Azië waar hij aan schrijft.

En toch: jullie zijn een uitverkoren geslacht. God heeft jullie in het licht gezet. Dat is de taal van Gods liefde. Liefde kiest uit. Jij bent het. Als een lelie tussen de distels, zo is mijn vriendin tussen de meisjes, zegt de Bruidegom in het Hooglied. Was ze dan zo knap? Zelf dacht ze van niet. Ze zag vooral wat niet deugde. Maar de Bruidegom heeft haar uitgekozen. Dat maakt haar mooi.

Het is een diep en groot voorrecht om bij de gemeente van Christus te mogen horen. Want de gemeente is Zijn uitverkorene, het voorwerp van Zijn liefde. Naar die basis moeten we steeds weer terug. Waarom doen we wat we doen? Waarom zou je een taak of een ambt op je nemen? Waarom ben ik hier?

Die vraag kan je overvallen. Als je tot ambtsdrager gekozen wordt, komt die vraag op je af. Maar ook als je een andere plek inneemt in de gemeente. Vooral als dingen wel eens tegenvallen, als ook de kerk tegenvalt. Dan moet je terug naar die oorsprongsvraag: ‘Waarom doe ik dit? Wat motiveert mij daarin?’

Zou dit woord het niet kunnen zijn, dat Gods ons zegt: ‘Jullie zijn een uitverkoren geslacht, een heilig volk. Doordat Ik het zeg zijn jullie het. Jullie zijn het zout der aarde en het licht der wereld. Puur en alleen doordat Ik jullie liefheb, zijn jullie het.

 

Zo verheft God ons in de adelstand. Het gewone meisje werd ineens prinses, puur en alleen doordat de prins haar trouwde. Zo is het met ons in het geloof. Wij worden ineens zonen en dochters van God, puur omdat God ons liefheeft in Jezus Christus.

Zulke adeldom verplicht. Adeldom verplicht om ook adellijk te leven. Dat meisje dat op slag prinses werd, mag nu als prinses gaan leven. Dat gaat niet vanzelf. Maar ze is het aan haar prins verplicht.

Zo gaat ook Petrus verder. Dit is gebeurd, ‘opdat u de deugden zou verkondigen van Hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.’ Uit de duisternis van ons donkere hart, van een heidense bende binnen en buiten ons. Tot het licht van de genade van Jezus Christus. Waartoe je hier bent? Opdat je dat zou verkondigen. Door je in te laten schakelen. Actief mee te doen. Op wat voor manier dan ook. Op de achtergrond of op de voorgrond. Met veel succes of met weinig. Dat doet er niet toe. Zoveel als je kunt maar ook niet meer dan je kunt. Want God is een Vader en een Prins, maar geen slavendrijver. Maar wel je laten inschakelen. Op je eigen manier Gods boodschap doorgeven. Uit dankbaarheid voor het feit dat hij je om niet in de adelstand verheven heeft.

Amen.

(bij de verkiezing van nieuwe ambtsdragers; Mastenbroek 2013)

 

Geef een reactie