Geroepen om te lijden (Joh. 21:15-19)

‘Ik zal u brengen waar u niet wilt.’ Herinnert u zich niet uit uw kinderjaren, hoe uw ouders u soms brachten waar u niet wilde? Je wilde niet naar de kerk, naar de zondagsschool of naar de catechisatie, maar je moest toch. Je wilde niet naar de tandarts, maar je moest toch mee. Je durfde niet naar de dokter, bang voor de prik, maar je kreeg hem wel.

Of misschien zegt u, oud geworden: “Dat is iets wat voor mij nu aan de orde van de dag is. Ik wilde helemaal mijn huis niet uit, maar toch werd ik aan de hand van mijn kinderen het verpleeghuis ingeleid.”

Eenmaal oud geworden zul je gebracht worden waar je niet wilt. Oud worden betekent: Gebracht en gehaald worden. Weer bij een ander in de auto moeten stappen, zelf rijd je niet meer. Weer aan de hand van een ander moeten lopen, anders val je. En zij brengen je maar waar zij willen. Je moet maar afwachten waar ze je naartoe brengen.

Is God ook iemand die je brengt waar je niet wilt?

Ja, God is ook iemand die je soms brengt waar je niet wilt.

Zo zegt Jezus het tegen Petrus. Zo heeft Petrus het beleefd, en vele, vele christenen heel letterlijk met hem. Petrus wordt in dit gedeelte aangenomen en uitgezonden als apostel van Jezus Christus. Hij mag de herder worden van de kudde die de kerk is. Maar hij zal ook weten wat het betekent zo de kudde van Jezus te mogen leiden.

De eerste herder van de kudde, Jezus zelf, werd geslagen, gekruisigd, gedood, en de schapen werden verstrooid. En zo zal het ook met de tweede herder gaan, Petrus. De apostel Petrus is eerst de leider geweest van de christelijke gemeente in Jeruzalem. Vervolgens heeft hij zendingsreizen gemaakt en is in Rome terechtgekomen. In Rome werd hij door keizer Nero ter dood gebracht. Dat gebeurde in het jaar 64 na Christus. Er was een grote brand geweest in de stad Rome. Christenen kregen hiervan de schuld, zouden die hebben aangestoken. In de Vaticaanse tuin, vlakbij waar nu de Sint Pieter staat, werden kruisen opgesteld. Aan een van die kruisen kwam Petrus te hangen. Net als Jezus.

“U zult gebracht worden waar u niet heen wilt.”

Als Petrus die woorden hoort, is het net Pasen geweest. Jezus is opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen, de schuld en de angst. Hij roept de zijnen om Hem te volgen, om Hem te dienen, om missionair te zijn.

Wat betekent dat? Wat betekent de opstandingsmacht van Jezus voor ons?

Dat leert nu Petrus. Dat wij van Christus zijn, dat merken wij daaraan, dat wij gebracht worden waar we niet willen. En dat wij ons vrijwillig laten brengen waar wij niet willen. Zo werkt de opstandingsmacht van Christus in ons. Zo worden wij één met Hem.

“Heb je Mij waarlijk lief?” Drie keer komt de vraag naar Petrus toe. En elke keer antwoord Petrus ietsje zachter, en met iets meer schaamrood op de kaken. Tot hij op het laatst bijna fluistert: “Heere, U weet alle dingen, U weet toch dat ik van u houd.”

Ja, Jezus weet het wel, maar weet Petrus het nog? En weet hij wel wat hij daarmee zegt? En durft hij er ook naar te leven, ongeacht de consequenties?

Het was al een keer grandioos mis gegaan. Drie keer had hij Jezus verloochend. Drie keer had Hij ontkend dat hij bij Hem hoorde.

Die verloochening had hem mooi het leven gespaard. Als de Romeinen ontdekt hadden dat hij ook bij Jezus hoorde, dan hadden ze hem misschien ook gepakt. En daarom had Petrus gelogen. Uit angst. Angst om zijn meester te moeten volgen, echt te moeten volgen. En echt volgen is: ook zelf het kruis te moeten dragen. Te moeten sterven.

“Heb je mij lief?” Heeft u het nooit gehoord, dat Jezus het ook aan u vraagt? Heeft u nooit gevoeld wat er dan eigenlijk van u gevraagd wordt, en dat u dat helemaal niet kunt?

Petrus zegt het nu drie keer: “Ik heb U lief.” Maar dan zet Jezus een domper op die vreugde en nieuwe liefde.

“Werkelijk, Petrus? Bezin voor je begint! De toekomst zal moeilijk zijn. Je zult opnieuw in gevaar komen. Ze zullen je opnieuw vragen: ‘hoor jij ook bij Jezus?’.

Als Mijn opstandingsmacht dan echt in je werkt, dan zul je antwoorden: ja, ik ben ook van Hem. Maar dan zul dit keer niet ontkomen. Dan zul je je handen moeten uitstrekken. Je zult ze uitstrekken op het kruis.”

De oud geworden Petrus wordt gebracht waar hij niet wil. Ik moet dan onwillekeurig denken aan de oud geworden christelijke gemeente van Nederland. De kerk is oud geworden, heel oud. In haar jongere jaren was zij sterk en krachtig. Zij kon veel aan. Er was een sterke eerste liefde. Zij sprak frank en vrij. En als vanzelf groeide zij.

Nu, nu is zij oud geworden. Haar spreken heeft minder kracht. Haar lichaam kan minder aan. Haar eerste liefde is voor een goed deel voorbij. Haar groei is er al lang uit.

De kerk is bescheiden geworden na haar vele verloocheningen.

En nu? Nu zegt Jezus haar: ‘Nu zult u gebracht worden waar u niet heen wilt. Maar in uw dood zult u God mogen verheerlijken.’

Wie snapt daar iets van, van die woorden van Jezus? God mogen verheerlijken in je dood? Je dood tot glorie van God?

Ik denk dat er niemand is die het snapt. Ik in ieder geval niet.

Misschien, misschien iemand uit Egypte, wiens kerk in brand gestoken is door moslimfundamentalisten.

Misschien, misschien een meisje van 16 ergens in Nederland, dat een kruisje draagt en daarom dagelijks belachelijk gemaakt wordt.

Misschien een oud geworden iemand, die merkt: hoe meer ik van mezelf loslaat en prijsgeef, hoe meer Jezus de ruimte krijgt om in mij op te staan.

Zouden wij God mogen verheerlijken in onze dood?

Wij denken vaak: God wordt verheerlijkt als wij iets uitstralen van de kracht van de opstanding. En die opstandingsmacht blijkt in onze vitaliteit, in onze levenskracht en levenslust, in onze groei en bloei, in onze status en macht.

Totdat je merkt: zolang ik er zo over denk, ben ik totaal onbruikbaar voor God. Hij moet meer worden, en ik minder. Hoe meer ik sterf, hoe meer de glorie van Pasen kan gaan schijnen. Hoe meer ik me laat brengen waar ik niet wil, hoe bruikbaarder ik word voor God.

Zoals ook Jezus’ dood was tot glorie van God. God is niet het meest verheerlijkt toen Jezus zijn machtige wonderen deed. Hij is het meest verheerlijkt toen Jezus stierf.

Jezus had zijn kruisdood ook niet gewild. Hij had ook gebeden: ‘Vader, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet mijn wil, maar Uw wil geschiede.’

En Gods wil was het om Jezus te brengen waar Jezus niet wilde. Aan het kruis. Zo toonde God zijn majesteitelijke liefde. Zo liet Hij zien wie Hij is.

Het is tot glorie aan God als je je met Christus op het kruis laat binden. Daar ben je met Hem verenigd. Daar stroomt zijn levenskracht door je heen. Daar sterf je, om met Hem op te staan. Het is tot glorie van God als je steeds meer van jezelf aflegt en prijsgeeft.

Petrus had eerder verzekerd dat hij bereid was om voor Jezus te sterven. ‘Mijn leven zal ik voor u geven!’ had hij uitgeroepen. Nu krijgt hij de kans om te bewijzen dat het hem toch ernst was met die belofte.

Wij krijgen net als Petrus een kans van Jezus om te bewijzen dat wij Hem liefhebben. Dat wij ons voor Hem willen opofferen, zoals Hij zich opofferde voor ons.

‘Volg mij.’ Volg mij tot op het kruis. Is dat niet waar Christus ons vandaag de dag, bij het sterven van het christendom, toe oproept?

Waarom zou je dat willen, sterven met Christus?

Omdat je juist zo één bent met Hem. Op het kruis ben je het dichtst bij Jezus. Wie ver van het kruis wil leven, laat hij zijn gang gaan, maar het is een leven zonder Christus.

Hoor je het niet? Aan het kruis genageld zingt Petrus:

“Ik heb mijn God, dat is genoeg

Ik wens mij niets daarneven

Veel meer dan ‘t meeste dat ik vroeg

Is mij in Hem gegeven

Mijn hoogste goed, mijn troost in smart,

Het enig rustpunt van mijn hart

Mijn eeuwig licht en leven.”

Amen

Meditatie EO laat ons de rustdag wijden

17 april 2012

 

Uitgezonden via EO programma ‘Laat ons de rustdag wijden’:

–         21 april 2012, 21.02-21.45 uur, Radio 5 (747 AM)

–         4 augustus 2012, 21.02-21.45 uur, Radio 5 (747 AM), herhaling.

Met medewerking van het ‘Hervormd mannenkoor IJsselmuiden-Grafhorst’.

 

Geef een reactie