Jezus’ groetverbod (Lucas 10:4b)

Jezus’ groetverbod

 

‘en groet niemand onderweg’ (Lukas 10:4b)

 

Als we een bekende zien, groeten we. Dat is niet meer dan normaal. Als mensen dat doen, moeten christenen het in ieder geval. Met een groet laat je zien: ik zie je staan, jij doet er toe, ik ga je niet zomaar voorbij.

Iemand zonder te groeten voorbij lopen, is onmenselijk, en al helemaal onchristelijk. Dat er christenen zijn die elkaar zelfs op zondag niet groeten, wegens een kerkscheuring of ander conflict, is een slag in het gezicht van de Opgestane en een blamage voor het christendom. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend.

 

Des te vreemder is het, dat Jezus hier tegen zijn zeventig dienstknechten zegt: ga, verkondig het Evangelie, maar groet niemand onderweg! Waarom leert Jezus ons deze onvriendelijkheid?

 

Laten we eens kijken waar we ons bevinden. Jezus zit met een tekort aan arbeiders. De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders om de oogst binnen te halen. Daarom wordt de groep van twaalf discipelen aangevuld met zeventig anderen. Zeventig is een getal van volheid en bij die volheid mag u gerust ook uzelf rekenen. Als je tot geloof komt, krijg je altijd meteen een opdracht mee. Toen en nu. Als je door Jezus gevonden wordt, wordt je direct daarna gezonden. Jezus maakt allen die geloven tot apostelen.

 

Maar hoe moeten wij als apostelen dan onderweg zijn? Daarvan zegt Jezus: zonder te groeten onderweg. Dat heeft allereerst te maken met de haast die achter de opdracht zit. Je mag geen tijd verliezen. Er zit druk achter. Groeten was in het oude Oosten een heel ritueel. Het was een omslachtig en tijdrovend gebeuren. Dat kan het nog steeds zijn. Je komt in de supermarkt, en je ziet een bekende, je groet, maar voor je het weet ben je aan de praat en twee uur later ben je met de boodschappen nog niet thuis. Op een vrije dag is dat niet erg, maar als je gehaast bent, houdt het je van je eigenlijke dingen af.

Er is haast bij, wil Jezus dus maar zeggen. Het Evangelie moet de wereld over. En de wereld is groot. Als we niet doordoen, komt het nooit klaar met de oogst. Jezus lijkt dus op de boer die ten tijde van ‘de eerste snee’ er ook niet blij van wordt als de loonwerker maar eindeloos blijft koffiedrinken.

 

Maar meer nog moet je niet groeten, omdat dat de aandacht afleidt. Je moet voortdurend je aandacht en concentratie houden bij je roeping. Mij overkomt het wel eens dat ik iemand niet groet, niet uit onbeleefdheid, maar omdat ik zo gefocust ben dat ik de wereld om me heen niet goed meer waarneem. Meestal is dat niet goed, want vaak zijn die dingen niet zo belangrijk als je zelf denkt. Maar Jezus zegt: voor het Evangelie is het wel goed. Laat je niet afleiden. Want dan komt je roeping in gevaar. Voor je het weet ben je vergeten waar het eigenlijk om ging. Laat je niet afleiden door het alledaagse.

Juist het alledaagse kan je ook afhouden van God. Wij komen door ons relatief afgeschermde, relatief veilige, ook wat burgerlijke leven gemakkelijk in de afleiding om onze roeping te vergeten. Wij hebben wel beurs en reiszak, en sandalen, in tegenstelling tot de eerste zeventig. En wij hebben nog heel veel meer. Geld en goed, onze dagelijkse beslommeringen en dingetjes, werk en familie. Daarin, zegt Jezus, schuilt niet alleen een gave van God, maar ook een gevaar. Laat je niet afleiden. Voor je het weet ben je zo afgeleid dat je Mij niet meer volgt en niet meer onderweg bent naar het Koninkrijk.

 

Jezus vraagt onafhankelijkheid. Onafhankelijk van de mensen je roeping volgen een discipel van hem te zijn. Onafhankelijk van wat je klasgenoten ervan zeggen. Onafhankelijk van wat je kinderen of je ouders ervan zeggen. Onafhankelijk van wat je vrienden ervan zeggen. Onafhankelijk van wat je familie ervan zegt. Onafhankelijk van wat je baas ervan zegt. Laat je niet afleiden. Blijf gefocust op het koninkrijk en op je roeping.

 

Een christen is een pijl die door God wordt afgeschoten in de wereld. Heeft u wel eens een pijl voorbij zien vliegen? Een pijl gaat recht op zijn doel af. Een pijl is een en al focus. Een pijl heeft een roeping en laat zich niet afleiden. Een pijl gaat onafhankelijk zijn weg. Een pijl heeft geen tijd om te groeten. Wees een pijl in de boog van God.

Geef een reactie