Jezus’ trekkracht (Joh. 12:32-33)

Jezus’ trekkracht

Jezus zei: “Als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen naar Mij toe trekken.” En dit zei Hij om aan te duiden welke dood Hij zou sterven. (Johannes 12:32-33)

 Als je dit leest, voel je je vast door Jezus aangetrokken. Of niet? Is dat niet de reden waarom we alles doen wat we in de gemeente doen? Omdat we ons aangetrokken weten door Jezus Christus?

Aangetrokken. Dat is liefdestaal. ‘Wij zagen elkaar, en we voelden ons direct tot elkaar aangetrokken’, zegt een stel dat op het punt staat te gaan trouwen. Er is een aantrekkingskracht in de liefde die ons gewone willen en kiezen te boven gaat. Zolang de liefde niet in het spel is, dan zeg je: ‘ik wil’. Ik wil dit, maar ik ook anders. Maar als je liefhebt, kun je niet meer goed anders. Dan voel je een kracht die van de ander uitgaat. ‘Hij trekt me aan’, zegt het meisje. Onweerstaanbaar.

Zo spreekt de Bijbel ook over geloof. Het trekt aan je. Christus trekt aan je en Hij trekt harder dan jij. ‘Als Ik van de aarde verhoogd ben, dan zal Ik allen tot Mij trekken’, zegt Jezus.

 

Je eerste gedachte bij deze tekst is wellicht: een mooie tekst voor hemelvaartsdag! ‘Als Ik van de aarde verhoogd ben’, zegt Jezus immers. Gebeurt dat niet bij de hemelvaart? ‘Zal Ik allen naar Mij toetrekken’: de hemel in!

En leren we het zo niet op catechisatie: Jezus’ weg kent ‘trappen van vernedering en verhoging’. Zijn vernedering begint met Zijn geboorte in het menselijke vlees, dan Zijn lijden, Zijn sterven, Zijn begrafenis, Zijn nederdaling ter helle. En dan de verhoging: opstanding, hemelvaart, het zitten aan Gods rechterhand, de wederkomst.

Maar het evangelie van Johannes gooit dit schema door de war. ‘Verhoging’ betekent in dit evangelie: de kruisdood. Jezus zegt dus: ‘als Ik gekruisigd ben, dan zal Ik vanaf het kruis allen tot Mij trekken.’ Dát doet Jezus nu al 2000 jaar: de Gekruisigde trekt ons op het kruis.

Omdat de evangelist wel weet dat wij dit raar vinden, schrijft hij er expliciet bij: ‘dit zei Jezus om aan te duiden welke dood Hij zou sterven.’ Het kruis is de verhoging van Gods Zoon. Letterlijk hangt Jezus daar hoog boven de mensen. Je moet naar Hem opkijken, als je Zijn gezicht wilt zien. Zoals bij iemand die op het erepodium staat. Dít is Gods erepodium. Hier wordt de liefde vervuld, volbracht, voldragen. Hier komt het diepste van God openbaar: lijdende liefde. Willen wij bij God zijn, dan moeten wij ons daar naar toe laten trekken.

 

Jezus spreekt dit woord tot Grieken die zeiden: ‘wij willen Jezus wel zien!’ Zij bedoelen: wij willen de Zoon van God in al Zijn kracht wel eens bewonderen! En als het kan ook nog even met deze Held op de foto. Om te kunnen laten zien als wij weer thuis zijn. Zij willen de levende, machtige Jezus bewonderen. Maar Jezus zegt: als Ik sterf en  machteloos ben, dan mogen jullie komen en zien wie Ik werkelijk ben. ‘Kom op Goede Vrijdag maar terug’.

 

Hoe zou dat bij de Grieken overgekomen zijn? Ik denk dat ze wel even moesten slikken. En Ik ook. Door een machtige Jezus de hemel ingetrokken worden – graag! Maar door een machteloze Jezus aan het kruis getrokken worden – liever niet! Een Jezus die je bewonderen kunt – graag! Maar een Jezus die je vraagt om Hem op Zijn Kruisweg te volgen?

 

‘Ik zal ze allen tot Mij trekken’. Waar naartoe dus? Niet de hemel in, maar het kruis op. Zo diep gaat het wat Jezus zegt. Dat gaat niet zomaar. Daar heeft Jezus echt al Zijn trekkracht voor nodig. Er moet wel wat in je leven gebeuren, voordat je dat toelaat. Dat is het werk van de heilige Geest. Geestelijke mensen zijn geen mensen die het kruis aantrekkelijk vinden. Dat heeft Jezus ook nooit gevonden. Wee degene die het Lijden of de Dood als zodanig verheerlijkt! Die heeft nog niets van het evangelie begrepen. Maar geestelijke mensen zijn wel mensen die zich door Jezus op het onaantrekkelijke kruis laten binden. Die zich met Jezus laten kruisigen. In onze doop, toen wij nog een klein kindje waren, is dat al begonnen. Gedoopt worden is met Christus sterven. Sterven aan je oude zekerheden. Je oude liefhebberijen. Sterven aan het idee dat je geen Verlosser nodig hebt. Loslaten van alle pogingen jezelf te redden, jezelf door te zetten in deze wereld, jezelf aantrekkelijk te maken op de wijze van de wereld. Opgeven van wat je behaagt. Opgeven van alles wat je misschien wel  in de hemel brengt, maar niet bij Christus. Want Hem vindt je aan het kruis. Nog eenvoudiger gezegd: je door Christus op het Kruis laten trekken is leren liefhebben tot het niet normaal meer is. Echt liefhebben gaat je vroeg of laat veel pijn doen. Je maakt er geen vrienden mee.

 

Zo staat het kruis van Christus opgericht. Nog steeds, in al zijn trekkracht. Ook voor de Grieken. Jezus’ antwoord aan hen is wel een bittere pil, maar geen afwijzing. Hij heeft Zijn trekkracht al ruimschoots bewezen. Miljoenen Grieken, Chinezen en Hollanders zijn al getrokken.

 

Wil je Jezus wel zien? Fijn! Dat is goed. De Gekruisigde trekt al aan je.

 

(Ons Kerkblad, 23 maart 2013)

 

 

Geef een reactie