Lijst van publicaties

Meer informatie over mijzelf kun je in het rechtermenu vinden, onder ‘Over mijzelf’.

Hieronder een lijst van publicaties:

Boeken:

Provocatie. Over de zin van God en geloof, Heerenveen: Groen 2012.

De relationaliteit van God. Onafhankelijkheid en relatie in de godsleer en ontologie van Francesco Turrettini en Eberhard Jüngel, Zoetermeer: Boekencentrum 2008. (dissertatie)

Levenswijsheid volgens Prediker. Bijbelstudies over levenskunst. 2003 eerste druk, 2013 tweede druk.

Artikelen, meditaties, recensies en interviews:

2013

Candide of de voorzienigheid, in: In de Waagschaal, ..

Melancholia. Lars von Trier als gesprekspartner, in: In de Waagschaal…

Dominee of moedermelk (over John Steinbeck, Grapes of Wrath), in: In de Waagschaal …

Bergoglio / Franciscus I, in: In de Waagschaal …. en www.goedeleven.com, 14 maart 2013

Franciscus kiest voor dwaze weg, in: Nederlands Dagblad, 15 maart 2013

Hoofdstuk 13 – De Bijbel, boek van God en mensen (n.a.v. Van den Brink en Van der Kooi, Christelijke dogmatiek), in: In de Waagschaal,…

‘Jezus’ trekkracht’ (n.a.v. Joh. 12:32-33), in: Ons Kerkblad, 23 maart 2013

‘Het leven hoeft niet te lukken; het mag ook mislukken’ (interview), in: Nederlands Dagblad, 20 februari 2013

2012

De doop en het corpus christianum, in: Kerk en theologie

Gods blijdschap en ons telraam, in: Opbouw

De preek als provocatie, in: Areopagus Magazine

Hogere onverschilligheid. K.H. Miskotte over de zin van de zondag, in: In de Waagschaal 41 (2012), 4, 5vv

Mystiek en missionair, in: In de Waagschaal 41 (2-12), 1, 6vv

Gezonde scepsis, in: In de Waagschaal 41 (2012), 9, 24vv

Theologie in Utrecht: in memoriam en utopie, in: In de Waagschaal, 41 (2012), 3, 9vv

De overtocht van het geloof – Willem Jan Otten, in: In de Waagschaal, 41 (2012), 8, 19vv

‘Omdat God zwijgt, moet de mens spreken?’ Recensie van M.C.A. Korpel en J. de Moor, De zwijgende God, in: In de Waagschaal 41 (2012), 12, 7vv

De bekering van God, in: Ons Kerkblad,

‘Om te beschamen’ (1 Kor. 1:27), in: In de Waagschaal 41 (2012), 9, 3vv

‘Het dwaze van God’ (1 Kor. 1:25a), in: Stemmen uit Jeruzalem (prekenserie), jaargang 112, no. 7 (12 oktober 2012)

De kerk kan alleen maar stilzitten, in: Nederlands Dagblad

‘Dr. Willem Maarten Dekker roept op tot trouw aan tegendraads evangelie’, in: Reformatorisch Dagblad 2 mei 2012.

‘De kerk is van God, zelfs bij afbraak’, in: De Stentor

Radio:

Interview Groot Nieuws Radio

Meditatie ‘Geroepen om te lijden’ (n.a.v. Joh. ..) in ‘Laat ons de rustdag wijden’ (EO)

2011

‘Waar het nu op aankomt? Predikant zijn in een seculiere tijd’, In de Waagschaal 40, 4, 14-16

‘Exodus. Hoe is God aanwezig?’, in: De Torah. De vijf boeken van Mozes. [Serie: Vragen naar het Woord, 1], Goudriaan 2011,

‘De kerk begraven?’, Confessioneel 4 mei 2011

‘De kerk als spel van God’, In de Waagschaal 40, 6, 26

‘Kerk is nu helemaal niet in staat om missionair te zijn’, Reformatorisch Dagblad 13 april 2011

‘Zendingsbevel niet absoluut’, Nederlands Dagblad 13 april 2011

‘Missionaire kerk? Nu even niet’, Friesch Dagblad 14 april 2011 p. 2

‘Kerk en Israël. Theologische grondlijnen’, Kerk en Theologie 62 (2011), 2, 101-109.

‘God: geen koekenbakker, wel pottenbakker’, In de Waagschaal 40, 1, 27-29.

‘De roeping van de gemeente anno 2011’, nog te verschijnen

‘De wedergeboorte van de idioot’, In de Waagschaal 40, 11 (2011), 11-14

‘Nederlandse literatuur en religie’, In de Waagschaal

Recensies:

Recensie van: H.M. Barth, Die Theologie Luthers. Eine kritische Würdigung, in: Kerk en Theologie jg. 62 (2011), 1, 88-89

Recensie van: R. Bultmann / M. Heidegger, Briefwechsel 1925 bis 1975, in: Kerk en Theologie jg. 62 (2011), 1, 89-90

Recensie van: Jilles de Klerk, Onderbrekingen. Het begrip ‘metaforische waarheid’ in de theologie van Eberhard Jüngel, in: Theologia Reformata

Recensie van: Jilles de Klerk, Onderbrekingen. Het begrip ‘metaforische waarheid’ in de theologie van Eberhard Jüngel, in: In de Waagschaal

 

Meditaties:

‘Jezus’ groetverbod’ (n.a.v. Lukas 10:4b), Ons Kerkblad 65e jg,

Vertaling van bovenstaande meditatie in: Spaanstalig tijdschrift van ‘In de Rechte Straat’.

2010

Artikelen:

‘Beginnen bij de kus. Eberhard Jüngel blikt terug op 50 jaar theologie’, In de Waagschaal nw jg 39, 3, 28-30

‘Het tegoed van Origenes’ hermeneutiek’, In de Waagschaal 39, 9, 10-12

‘Geloven met het geloof dat je niet hebt. (Recensie-artikel betreffende E. van ’t Slot, ‘Openbaringsnegativisme’, Boekencentrum 2010), In de Waagschaal 39, 11, 12-17

‘Op Goed Gerucht over God’, In de Waagschaal

‘Over de roeping van een generatie’, Christelijk Weekblad, 24 september 2010

‘Hoop op God, zonder hoop voor de wereld’, Christelijk Weekblad

‘Wat bedoelen we als we Israël het uitverkoren volk van God noemen?’, Kontekstueel 24, 5, 14-16

‘Mijn knecht Mark Rutte’, In de Waagschaal

Column:

‘Koppig en eerbiedig’, Christelijk weekblad 14 mei 2010, p. 6

Recensies:

Recensie van: Wolf Krötke, Barmen – Barth – Bonhoeffer. Beiträge zu einer zeitgemäßen christozentrischen Theologie’, in: Theologia Reformata jg 53, 2, 180-181.

Meditaties:

‘Jezus, de sneeuw en het nieuwe jaar’ (n.a.v. Lukas 2:21), Ons Kerkblad 64e jg, 1, 1-2

‘Springen als kalveren’ (n.a.v. Maleachi 4:2), Ons Kerkblad 64e jg, 9, 1

‘Mijn knecht Mark Rutte’ (n.a.v. Rom. 13:1), Ons Kerkblad 64e jg,

Overig:

In de Waagschaal 39, 1, 22-23

2009

Artikelen:

‘De ‘godsleer’ van Calvijn. Een kritische beschouwing’, Jaarboek van de G.T.S.V. Voetius 2008-2009.

‘Het gaat ds. Hendrikse niet om het bestaan van God’, De stentor 27 augustus 2009, p. 15

‘Een geniale anti-filosoof? Alain Badiou over Paulus’, In de Waagschaal nw jg 38, nr 12, p. 12-14

‘Met Alain Badiou in gesprek over Paulus’, In de Waagschaal nw jg 38, nr 13, p. 11-14.

‘Theologie na Pinksteren, of: de denkkracht van de dronkaard’, In de Waagschaal nw jg 38, 8, 24-25

‘Laat die miljoenen jaren toch zwemmen’, Nederlands Dagblad 5 december 2009, p. 9

Vertalingen:

Eberhard Jüngel, ‘Geloof en rede’, vertaald door W.M. Dekker, Kerk en Theologie jg. 60 (2009) nr 1, 4-20

Meditaties:

‘De genezing is begonnen’ (meditatie over Markus 8:22-26), Kerk inde Stad 16e jg nr 10, 9 januari 2009, p. 2

‘De allochtone gemeente’ (n.a.v. Daniël 3:15-16), Ons Kerkblad 63e jg, 2, p. 1-2

‘De vuurvaste gemeente’ (n.a.v. Daniël 3:15-16), Ons Kerkblad 63e jg, 3, p. 1-2

‘Dapper dwaas doen’ (n.a.v. Pred. 11:1), Ons Kerkblad 63e jg, 16, p. 1

Recensies:

‘Schepping is meer dan natuur’ (recensie van K. Deurloo, Schepping. Van Paulus tot Genesis, Kleine Bijbelse Theologie Deel IV, Kampen: Kok 2008), Kerk in de Stad 16e jg nr 11, 23 januari 2009, p. 6

‘Geloof in gedichten’ (recensie van A. Hoogenkamp (red.), Symbolen worden tot cimbalen. De honderd mooiste Nederlandse gedichten over geloof en inspiratie, Amsterdam: Prometheus 2008), Kerk in de Stad 16e jg nr 12, 6 februari 2009, p. 2

Recensie van: E. Jüngel, Erfahrungen mit der Erfahrung, Kerk en theologie jg. 60, 2, 187

Interview:

‘Voorbereiden op nieuwe tijden’, De Stadskoerier, 25 februari 2009, p. 5

2008

Proefschrift:

De relationaliteit van God. Onafhankelijkheid en relatie in de godsleer en ontologie van Francesco Turrettini en Eberhard Jüngel, Zoetermeer: Boekencentrum 2008. ISBN 978 90 239 2281 0

Interviews:

‘Geloven brengt spanning en vervreemding’, Centraal Weekblad, 15 februari 2008

‘Jüngel wil het over God zelf hebben’, Trouw, 18 februari 2008

‘Het kruis op Golgotha als spotprent’, Nederlands Dagblad, 18 februari 2008

‘Godsvraag niet los van moderne cultuur’, Reformatorisch Dagblad, 18 februari 2008

‘In ons huist kwaad; in God huist toorn’, Sneinspetiele (= Fries weekblad van het Friesch Dagblad), 23 februari 2008

‘Over de Heer en zijn toorn’, Het goede leven (= landelijk weekblad van het Friesch Dagblad), 29 februari 2008 (tekst identiek aan die in de Sneinspetiele)

Artikelen:

‘Gastcollege Eberhard Jüngel te Utrecht’ (verslag), Tijdschrift voor Theologie 48 (2008), 2, 199

‘Christus, de levende fontein. Overweging bij gezang 206 uit het Liedboek voor de kerken’, Kerk in de Stad jg. 15 nr 15, p. 9

‘De onvanzelfsprekende God. De ontdekking van Jüngel en het tegoed van de gereformeerde scholastiek’, In de Waagschaal nw jg 37, nr 8, 26-29

‘Donker en verlaten’ (meditatie n.a.v. Matteüs 27:45-46), Onderweg. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Weesp, jg. 9, nr 4, 17 maart 2008, p. 5

‘God is je altijd vooruit’ (meditatie n.a.v. Exodus 33:22-23), Onderweg, Kerkblad van de Protestantse Gemeente Weesp, jg. 9 nr 13, 13 okt. 2008, p. 5

‘De grote stilte. Ingmar Bergman’, In de Waagschaal nw jg 37 nr 13, 10-12 (herdruk van het gelijknamige artikel uit 2007)

Recensies:

– ‘Gedreven door de Geest’ (N.a.v. L.W. Smelt, Gedreven door de Geest. Vijftigdagentijd, Boekencentrum: Zoetermeer 2007), Kerk in de Stad jg. 15, nr 18, p. 6

– “Oerechte wedergeboorte van het protestantisme” nu voor iedereen toegankelijk. Karl Barths ‘Brief aan de Romeinen’ vertaald (N.a.v. Karl Barth, De brief aan de Romeinen, Vertaling Mark Wildschut, Amsterdam 2008), Kerk in de Stad jg. 16 nr 1, p. 2

– ‘Schepping is meer dan natuur. (N.a.v. Karel Deurloo, Schepping. Van Paulus tot Genesis. Kleine Bijbelse Theologie Deel IV, Kampen: Kok 2008), Kerk in de Stad, jg. 16, nog te verschijnen

– ‘Tien Geboden volgens Drewermann’ (N.a.v. Eugen Drewermann, De Tien Geboden. Tussen opdracht en wijsheid. Gesprekken met Richard Schneider, Zoetermeer: Meinema 2007, Kerk in de Stad jg. 15 nr 11, p. 2

– ‘Geloof in gedichten’ (N.a.v. Symbolen worden tot cimbalen. De honderd mooiste Nederlandse gedichten over geloof en inspiratie. Samengesteld, ingeleid en toegelicht door Abeltje Hoogenkamp, Amsterdam: Prometheus 2008), Kerk in de Stad jg. 16, nog te verschijnen

– ‘Gebedsgenezing. Kritische analyse van een populair fenomeen’, (N.a.v. Joke van Saane, Gebedsgenezing, boerenbedrog of serieus alternatief?, Kampen: Ten Have 2008), Kerk in de Stad jg. 15 nr 22, p. 2

 

2007

Artikelen:

De veertigdagentijd in de Jacobikerk, in: Kerk in de Stad jg. 14

De grote stilte. Het zwijgen van God in het werk van Ingmar Bergman, in: In de Waagschaal nw jg 36, nr 12, p. 9-11

Wat nut ons de engelen?, in: Kerk in de Stad jg. 15 nr 9

Dapper dwaas doen (Meditatie n.a.v. Prediker 11:1), in: Kerk in de Stad jg. 15 nr. 2, p. 2

2006

Artikelen:

100 jaar Gereformeerde Bond – 100 jaar Samuel Beckett, in: In de Waagschaal, nieuwe jaargang 35 (2006), 8, 250-253

(samen met H.J. Prosman) “Predikant moet academicus blijven”, in: Reformatorisch Dagblad, 1 november 2006

(samen met H.J. Prosman) “PKN-rapport mag niet onbeantwoord blijven”, in: Reformatorisch Dagblad, 9 november 2006

Recensies:

Recensie van H. Veldhuis, Kijk op geloof, in: Theologia Reformata 2006, 1, 86-87.

2005

Artikelen:

Geen missionaire theologie zonder verlorenen, in: Onderhoud. Vlugschrift voor verkondiging 2 (2005), 7, 10-11

Geen God zonder Jezus en geen Jezus zonder God. Een herinnering aan Luthers kruistheologie, in: Kontekstueel 20 (2005-2006), 1, 7-10

Gezang 250 – Geloof als geschonken gemis, in: Onderhoud. Vlugschrift voor verkondiging 2 (2005), 8, 3-5

Dr. Ad Verbrugge over de emotiecultuur. Een impressie, in: Kontekstueel 20 (2005-2006), 2, 6-8

2004

Recensies:

Recensie van G. Neven, Barth lezen. Naar een dialogische dogmatiek, Zoetermeer 2003, in: Areopagus, nieuwe jaargang 8 (2004), nr. 1

Recensie van M. den Dulk, Barth cantates, Zoetermeer 2003, in: Areopagus, nieuwe jaargang 8 (2004), nr. 1

Recensie van D.K. McKim (red.), The Cambridge Companion to Martin Luther, in: Ars Disputandi [online journal], www.arsdisputandi.org

Recensie van B. Loonstra, God schrijft geschiedenis. Disputaties over de Eeuwige, Zoetermeer: Boekencentrum 2003, in: Areopagus, nieuwe jaargang 8 (2004) (?)

 

Landelijke dagbladen:

Kletspraat in de kathedraal, in: Trouw, 29 juli 2004 (podium-pagina)

Artikelen:

Moed tot identificatie. Onderwijs in een multiculturele samenleving, in: Beweging 68 (2004), 3, 24-27.

Theologie na de dood van André Hazes, in: Onderhoud. Vlugschrift voor verkondiging 1 (2004), 4, 4-5.

Oost noch west noch zandwoestijn. Meditatie bij de moord op Theo van Gogh, in: In de Waagschaal nieuwe jaargang 33 (2004), 17, 516-520.

2003

Artikelen:

Immanuël. Eberhard Jüngel over het zijn van God, in: Areopagus nieuwe jaargang 7 (2003), nr. 1, 30-33.

Eén in het lijden. Van de Beek over Israël als het volk rondom Jezus Messias, in: Areopagus nieuwe jaargang 7 (2003), nr 2, 40-43.

2002

Recensies:

Recensie van A. van de Beek, Gespannen liefde, De relatie van God en mens, Kampen 2000, in: Areopagus nieuwe jaargang 6 (2002), nr. 1, 36-37.

2001

[geen]

2000

Artikelen:

‘Slotantwoord aan amicus Pleizier’, Vox Voetianorum 23 (1999-2000), Bijlage bij nr 3:  ‘Theologie en logica’, 16-18

‘Slotantwoord aan amicus Schouten’, Vox voetianorum 23 (1999-2000), Bijlage bij nr. 3: Theologie en logica’, 19-21

‘Communicatio idiomatum’, Vox Voetianorum 23 (1999-2000), Bijlage bij nr. 3: ‘Theologie en logica’, 44-45

‘Kerk en cultuur’, Vox Voetianorum 23 (1999-2000), 5, 7-13

Praesidiaaltjes:

‘Dominee voor de onkerkelijken’, Vox Voetianorum 23, 3, 4-5

‘Ode aan mijn zoon’, Vox Voetianorum 23, 4, 4-5

‘Hermeneutiek’, Vox Voetianorum 23, 5, 4-5

‘Eros ontwortelt mijn hart’, Vox Voetianorum 23, 6, 4-5

Recensies:

Recensie van F. H. Breukelman, Biblische Theologie II, Debharim, der biblische Wirklichkeitsbegriff, Kampen 1998, in: Vox Voetianorum 23 (1999-2000), 3, 32-33

1999

Artikelen:

‘Het primaat van de feiten. Over de ontoereikendheid van logica en rationaliteit in de theologie II’, Vox Voetianorum 22 (1998-1999), 4, 8-20.

‘Een kwestie van interpretatie? Een inleiding in het probleem van de moderne hermeneutiek’ (praesidiale rede), Vox Voetianorum 23 (1999-2000), 2, 6-18.

‘Een Veluwse jongen’, in: Smelt, L. W. (red.), Gaan voor Gods gemeente. Ds. W. Dekker als denker, herder, wekker. Bij zijn afscheid als gemeentepredikant, Wezep 1999, 23-30.

‘Heilzaam’, Reformatorisch Dagblad 30 september 1999, pagina 17 (n.a.v. 100 jaar Voetius)

‘Stel alle vragen in de ruimte van de kerk’, Nederlands Dagblad 28 december 1999, pagina 7

‘Inleidend artikel’, in: Jaarthemamap Voetius 1999-2000: ‘Hermeneutiek’

‘Voorwoord’, in: Conferentiemap Voetius 1998-1999: ‘Het gebed’

Columns:

‘Communicatie’, Vox Voetianorum 22 (1998-1999), 3, 6

‘Sneeuw’, Vox Voetianorum 22 (1998-1999), 4, 7.

‘Reframing’, Vox Voetianorum 22 (1998-1999), 5, 12.

‘Groen en Paars’, Vox Voetianorum 22 (1998-1999), 6, 7.

Praesidiaaltje:

‘De kerkvergadering’, Vox Voetianorum 23 (1999-2000), 2, 4-5.

Recensie:

Recensie van Edith van den Goorbergh en Theo Zweerman, Was getekend: Franciscus van Assisi. Aspecten van zijn schrijverschap en brandpunten van zijn spiritualiteit, Assen 1998, in: Areopagus nieuwe jaargang 3 (1999), nr. 3, 27-28.

Recensie van F. H. Breukelman, Bijbelse Theologie IV/2, Theologische opstellen, Kampen 1999, in: Areopagus nieuwe jaargang 3 (1999), nr. 4, 26-27.

Interviews:

‘Dat is gewoon zo’, De Groene Amsterdammer 123 (1999), 20, 20-21. (interview met Erik de Bas, Bas Bakelaar, Hans Schaap en mij)

‘Studentendispuut Voetius is geen veilig gereformeerd hol’, Trouw 7 oktober 1999 (n.a.v. 100 jaar Voetius; interview met dr. Noordegraaf, Rosaliene Israël en mij)

‘Voetius moet zich blijvend bewijzen’, Nederlands Dagblad 7 oktober 1999 (n.a.v. 100 jaar Voetius; interview met Leneke Marchand en mij)

1998

Artikelen:

‘Sola Scriptura, Over de ontoereikendheid van logica en rationaliteit in de theologie’, Vox Voetianorum 22 (1998-1999), 1, 27-31

‘Waarlijk gereformeerd’, Vox Voetianorum 22 (1998-1999), 2, 55-56.

Columns:

‘Uw Koninkrijk kome’, Vox Voetianorum 22 (1998-1999), 1, 16.

‘Het NBV’, Vox Voetianorum 22 (1998-1999), 2, 19.

Recensies:

Recensie van de film ‘Left luggage’, in: Windstreken 19 (1998), 1, 16-17.

Recensie van Milan Kundera, Identiteit, Amsterdam: Ambo 1998, in: Windstreken 19 (1998), 2, 16-17.

Recensie van Milan Kundera, Identiteit, Amsterdam: Ambo 1998, in: Vox Voetianorum 22 (1998-1999), 1, 43-45.

1997

Meditaties:

Meditatie over Jesaja 61:3, Vox Voetianorum 20 (1996-1997), 3, 2-3

Artikelen:

‘Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U. Over religie en openbaring’, Vox Voetianorum 21 (1997-1998), 1, 49-53.

Recensies:

Recensie van R. E. Friedman, De verdwijning van God. Een goddelijk mysterie, Baarn: Ten Have 1996, in: Areopagus nieuwe jaargang 1 (1997), nr. 3, 58-60.

Recensie van R. Dorrestein, Want dit is mijn lichaam, 1997, Vox Voetianorum 20 (1996-1997), 6, 28-30.

Geef een reactie