Willem Maarten Dekker

Willem Maarten Dekker

Reflecties bij geloof en cultuur

Eer ‘Trek je zwaard en dood mij, zodat er niet van mij gezegd zal worden: ‘Een vrouw heeft hem gedood.’’ (Richteren 9:54) De Bijbel is is nu eenmaal geen vroom boek voor vrome mensen. Het is Gods Woord voor alle mensen. Het boek bevredigt onze religieuze verlangens niet, maar het confronteert ons met God en […]

Meer lezen