Gebed bij de aanslagen in Brussel 22 maart 2016

Eeuwige en almachtige God,
U die alle dingen leidt naar de raad van Uw wil,
U die de farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt,
en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid,
U die Uw lieve Zoon wakker hebt gekust op de morgen van Pasen,
terwijl de bewakers werden als doden,
wij roepen U aan te midden van de nood van deze wereld.
Sterk de geest van hen die getroffen werden,
schenk hen die ons regeren moeten wijsheid,
buig de wil van de daders,
en doe Uw Koninkrijk komen,
want van U is de hele aarde.
Amen