2015 / M. van Campen e.a. (red.) / Jan Hoek, Tussen preekstoel en leerstoel

In het Festschrift voor Jan Hoek (red. M. van Campen en P.J. Vergunst, 2015) staan twee interessante artikelen. Het ene is van Theo Boer en gaat over “De discussie over homorelaties in de Protestantse Kerk”. Hij schreef hierover eerder het grondige artikel “Homoseksuele relaties en de bijbel” (Kerk en Theologie, 2007). Hij neemt een genuanceerde positie in op basis van goede bijbels-theologische inzichten, mild kritisch ten aanzien van de praktijk binnen de Protestantse kerk, zonder te vervallen in het fundamentalistische conservatisme dat in traditionele kerken wel eens te bespeuren valt.

Het andere interessante artikel is “Erfzonde of oorsprongszonde?” van Gijsbert van den Brink. Hij gaat in op de vraag hoe het idee van de oorsprongszonde en daarmee de zondeval zich verhoudt tot de evolutietheorie en komt tot de conclusie dat ook wanneer men de evolutietheorie aanvaardt, men aan een historische zondeval kan vasthouden. Daarbij wordt echter de letterlijke dood als straf op de zonde vervangen door een geestelijke dood. Ook gaat hij niet in op de vraag of er nog een “natuurstaat” denkbaar is, met andere woorden: een goede schepping waarbij ‘goed’ mede gekwalificeerd als: ontisch anders dan de huidige werkelijkheid. Dat lijkt mij evolutionair niet denkbaar. Bovendien wordt in dit artikel (op één voetnoot na) gesuggereerd dat het hier om nieuwe ideeën of innovatieve voorstellen gaat, terwijl dit niet het geval is. Sterker: degenen die hier nu in de ‘orthodoxie’ mee bezig zijn, zouden er goed aan doen eerst goed kennis te nemen van de voorstellen tot oplossing van deze vragen van hen die er zich reeds veel eerder mee bezig hielden.