2016 / H.W. de Knijff / Tegenwoordigheid van geest als Europese uitdaging

In het laatste nummer van Theologia Reformata een artikel van n.a.v. het laatste boek van prof. H.W. De Knijff, ‘Tegenwoordigheid van geest als Europese uitdaging’.

“In het septembernummer van Theologia Reformata stelt dr. W.M. Dekker enkele principiële vragen bij H.W. de Knijffs program voor wetenschap en theologie, in ‘Zonder God geen leven. De Knijff en de spanning van wetenschap en geloof’. Bij het lezen van diens boek Tegenwoordigheid van geest als Europese uitdaging erkent ds. Dekker wel dat het concept ‘boeiend’ is, maar het lijkt te miskennen dat de ervaring van de wereld als chaos ook een authentiek christelijk gedachtengoed is en ‘het lijkt de macht van de zonde, juist ook ten aanzien van de menselijke geest, te weinig te bedenken’. Op zijn beurt trekt Dekker enkele conclusies voor ‘als we op deze punten een andere weg willen gaan’.”

Zie www.theologiareformata.nl